Przedszkole nr 240
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 240 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 240

Przedszkole nr 240 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 240.

•Data publikacji strony internetowej: 2011-08-23
•Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1.Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2.Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczającoopisane.
3.Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6.Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7.Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8.Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9.Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Andrzejewska-Rudomina adres e-mail do osoby odpowiedzialnej: p240@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 864 11 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym  termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Do siedziby Przedszkola nr 240 przy ul. Marymonckiej 34 można dojechać autobusem linii 103,121,181, tramwajem linia nr 6,17. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi ok 70 metrów.

Dojście piesze od ul. Marymonckiej. Przejścia dla pieszych AWF posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, schody, pachołki.

Najbliższa stacja metra Merto Stare Bielany znajduje się w odległości do ok. 500 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe przystanki tramwajowe: Podleśna-IMiGW 04, AWF 04

Najbliższe przystanki autobusowe: Podleśna-IMiGW 02, Podleśna-IMiGW 06, AWF 02, AWF 05

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu z wjazdem od strony Związku Pływackiego.

Brak w okolicy postoju taksówek. Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania. Parking znajduje się w odległości ok 60 m

Opis ogólny budynku przy ul. Marymonckiej 34

Budynek: Przedszkole nr 240 im. ”Polskich Olimpijczyków” w Warszawie, ul. Marymoncka 34, kod 00-968 miejscowość – Warszawa

Wejścia do budynku: dwa wejścia (jedno główna od strony budynku Administracji AWF i jedno od strony ogrodu). Do wejścia głównego prowadzą schody. Drzwi zabezpieczone są elektromagnesem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed wejściem do ogrodu jest krawężnik. Wejście jest zabezpieczone elektromagnesem. W budynku nie ma windy ani pochylni. Dla osób na wózkach budynek jest niedostępny.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Ok 60 metrów od budynku jest parking z wyznaczonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo 4 wyjścia ewakuacyjne.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej “osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Przedszkolem nr 240 w Warszawie przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail:  p240@edu.um.warszawa.pl, tel./faks: 22 864 11 15

Osoby uprawnione – klienci Przedszkola nr 240 w Warszawie w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.SKaczorek 22-09-2020
Aktualizujący bzmw/ext.skaczorek 31-08-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.eskwarka 31-08-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-08-2021
Liczba odwiedzin: 588