Przedszkole nr 240
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 240 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady

Zasady

  Drukuj
 

·       Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą jako przedszkole publiczne.

·       Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00  do 17.30  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

·       Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W czasie przerwy wakacyjnej przedszkole może pełnić dyżur przez okres 2 tygodni w terminie ustalonym  z  organem  prowadzącym.

·       Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  jest  oddział  złożony   z  dzieci  zgrupowanych  wg  zbliżonego  wieku, z  uwzględnieniem  ich  potrzeb,  zainteresowań,  uzdolnień. 

·       Liczba  dzieci  w  oddziale  nie  może  przekraczać  25.

·       Dyrektor  przedszkola  powierza  każdy  oddział  opiece  jednego  lub  więcej 

 nauczycieli  zależnie  od  czasu  pracy  oddziału.

·       Szczegółową  organizację  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz organizacji  przedszkola  opracowany   przez   dyrektora  i  zaopiniowany  przez  radę  pedagogiczną.

·       Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  przedszkola  dyrektor  ustala  ramowy  rozkład  dnia,  który  uwzględnia  wymagania  zdrowotne,  higieniczne i  jest  dostosowany  do  założeń  programowych  oraz  oczekiwań  rodziców.  Uwzględnia również proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

·       Na  podstawie  ramowego  rozkładu  dnia  nauczyciele,  którym  powierzono  opiekę  nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z  uwzględnieniem  potrzeb i  zainteresowań  dzieci.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.SKaczorek 08-12-2015
Aktualizujący bzmw/ext.skaczorek 05-10-2017
Zatwierdzający bzmw/ext.eskwarka 05-10-2017
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2017
Liczba odwiedzin: 1206