Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a) Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad  dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym

c) Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

d) Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniającą w miarę potrzeb konsultację i pomoc.


Wprowadził Kaczorek Sylwia (Przedszkole Nr 240) 2017-10-05
Aktualizujący Kaczorek Sylwia (Przedszkole Nr 240) 2017-10-05
Zatwierdzający Skwarka Ewa (Przedszkole Nr 240) 2017-10-05
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-06
Wersja standardowa