Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Kompetencje Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców określone są w statucie przedszkola.


Wprowadził Kaczorek Sylwia (Przedszkole Nr 240) 2015-12-08
Aktualizujący Kaczorek Sylwia (Przedszkole Nr 240) 2017-10-05
Zatwierdzający Skwarka Ewa (Przedszkole Nr 240) 2017-10-05
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-06
Wersja standardowa